Hudobno-tanečné programy
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ každú sobotu o 17. h,
živá hudba zo 60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek
 
  5. 4. 2014 HS PROFILY             
12. 4. 2014 Za dychovkou na Vajnorskú s DH GRIŇAVANKA
19. 4. 2014 HS EXE LIVE
26. 4. 2014 HS COLOR   
alt                        
 
Koncerty
 
24. 4. 2014, štvrtok 19. h
Pavel Helan - koncert českého speváka,
účastníka finále Česko-Slovensko má talent
alt
 
Podujatia pre deti
 
9. 4. 2014, streda 14. h
Prinášame letečko a vynášame kiselicu, VIII. ročník tradičného zvykoslovného
podujatia spred veľkonočného obdobia za účasti detí zo ZŠ s MŠ v MČ BNM.
Ako hosť vystúpi Detský folklórny súbor Čečinka z Bratislavy
 
16. 4. 2014, streda 9. h
S hudbou, spevom a tancom po Slovensku, pre stredoškolákov
účinkuje popredný Folklórny súbor Dolina z Bratislavy
 
29. 4. 2014, utorok 14. h
Svetový deň tanca alebo hip – hop nielen na javisku,
pre deti zo ŠK pri ZŠ s MŠ
 
Podujatia pre pozvaných
 
16. 4. 2014, streda 14,30 h
Vášeň v hudbe,
pravidelné stretnutia novomešťanov s hudbou pod záštitou MČ BNM
 
Klubové podujatia
 
každý pondelok 18. h
Sahadža joga - pokročilí, pravidelné stretnutia členov a záujemcov,
vstup voľný 

každý utorok 18. h                                            
Sahadža joga - začiatočníci, pravidelné stretnutia začiatočníkov,
vstup voľný
 
3. 4. 2014, štvrtok 16. h
Klub Patchwork
 
3. 4. 2014 /alebo 10. 4./, štvrtok 17, 30 h
Na všetko je liek, János Olájos
– náprava a energetizácia oslabených orgánov
 
16. 4. 2014, streda 18. h
Túlavé topánky
alt
 
17. 4. 2014, štvrtok 16. h                                                              
Klub priateľov opery, pre členov
 
29. 4. 2014, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok, pravidelné stretnutie členov
záujemcov o odborné rady
 
25. 4. 2014, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia, pre záujemcov o zdravú výživu,
cvičenia, prednášky
 
Podujatia pre širokú verejnosť
 
2. 4. 2014, streda 19. h
„Kus reči“ s Jozefom Banášom a jeho hosťom Petrom Nagyom
alt
 
10. 4. 2014, štvrtok 19. h
Léčivé divadlo Gabriely Filippi z Prahy - Chlapec, ktorý videl pravdu
alt 
 
24. 4. 2014, štvrtok 18. h
Dotknite sa Londýna, pre záujemcov o cestovanie a dobré vína
altZmena programu vyhradená !

 

Predpredaj vstupeniek: 
po-st,16,00-19,00 a l hod. pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, tel.:02/44373771 ,
Propagácia:Kam do mesta, Feeling, Hlas Nového Mesta, www.skvajnorska.sk