Hudobno-tanečné programy
 
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ každú sobotu,
výnimočne aj v nedeľu o 17. h, živá hudba zo 60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek
 
  7. 6. 2014   DH VIŠTUČANKA Za dychovkou na Vajnorskú
15. 6. 2014   HS SATURN 
21. 6. 2014   HS FORTUNA
28. 6. 2014   HS KARTAGO
alt
 
Festivaly
 
Oznamujeme a pozývame na VII. Medzinárodný festival
detských folklórnych súborov , 19. – 22. 6. 2014 V BRATISLAVE
 
20. 6. 2014, piatok 15. - 16. h
Sprievod detských folklórnych súborov (ďalej DFS) Starým Mestom
21. 6. 2014, sobota 15. – 18,30 h
Vystúpenie DFS na Hviezdoslavovom námestí
22. 6. 2014, nedeľa 16. – 18. h
Galaprogram v DK Zrkadlový háj
 
Podujatia pre deti
 
19. 6. 2014, štvrtok 11. h
Slávnostné vyhodnotenie celoštátnej čitateľsko - výtvarnej 
a literárnej súťaže pre deti, s rómskou tématikou Farebný
svet – Coloriskeri luma 2014
 
24. 6. 2014, utorok 10. h
Jána, Vajana, ... zvyky na Jána, výchovný koncert 
pre žiakov II. stupňa ZŠ s MŠ 
 
Podujatia pre pozvaných
 
4. 6. 2014, streda 14. h
Juniáles pre seniorov z MČ BNM
alt
 
Klubové podujatia
 
Každý pondelok 18. h 
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu - pokročilí,vstup voľný
 
Každý utorok 18. h
Sahadža joga - ako sa zbaviť stresu-začiatočníci, vstup voľný
 
5. 6. 2014, štvrtok 16. h
Klub Patchwork
 
19. 6. 2014, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery
                                         
24. 6. 2014, utorok 17. h  
Bratislavský včelársky spolok,
pravidelné stretnutie členov a záujemcov o odborné poradenstvo
 
27. 6. 2014, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia, pre záujemcov o zdravú výživu,
cvičenia, prednášky
 
 Podujatia pre širokú verejnosť
 
4. 6. 2014 , streda 19. h k
„Kus reči“ 
s Jozefom Banášom a jeho hosťkou Adelou Banášovou
alt

 
21. 6. 2014, sobota 15. h
Otvorenie kultúrneho leta MČ BNM, KuchajdaZmena programu vyhradená !

 

Predpredaj vstupeniek: 
po-st,16,00-19,00 a l hod. pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, tel.:02/44373771 ,
Propagácia:Kam do mesta, Feeling, Hlas Nového Mesta, www.skvajnorska.sk