Hudobno-tanečné programy
 Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ každú sobotu,
 o 17. h, živá hudba zo 60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek
 
  6. 9. 2014 HS CHARLIE BAND
13. 9. 2014 HS PARTY TIME pre Márie, Marienky
20. 9. 2014 Za dychovkou na Vajnorskú s DH Veselá muzika
27. 9. 2014  HS COLOR   
alt                 

26. 9. 2014, piatok 17. h
Tanečný večer s Martinom Jakubcom
 
Podujatia pre pozvaných
 
24.- 9. 2014, streda 10. h
Slávnostné privítanie novorodencov MČ BNM
 
24. 9. 2014, streda 15. h
Životné jubileá
 
Klubové podujatia
 
Každý pondelok 18. h 
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu - pokročilí,
vstup voľný
 
Každý utorok 18. h
Sahadža joga - ako sa zbaviť stresu-začiatočníci,
vstup voľný
 
4. 9. 2014, štvrtok 16. h
Klub Patchwork
 
18. 9. 2014, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery, pravidelné stretnutie členov
 
26. 9. 2014, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia, pre záujemcov o zdravú výživu,
cvičenia, prednášky
 
30. 9. 2014, utorok 17. h
Pravidelné klubové stretnutie členov bratislavského včelárskeho spolku
a záujemcov o odborné poradenstvo
 
Podujatia pre širokú verejnosť
 
25. 9. 2014, štvrtok 17,30 h
ŠTÚDIO NÁDEJ, n. o. pozýva na výstavu a filmové predstavenie 
STVORENIE – svedectvo planéty Zem . Krásne zábery prírody,
snímky vesmíru z Hubblovho teleskopu a pôsobivá hudba v podaní
Pražského symfonického orchestra vytvárajú jedinečný dokument
o Stvorení tak, ako ho popisuje biblická kniha Genesis.
 
18. 9. 2014 , štvrtok 14. h
„Babička a dedko MČ BNM“ 
alt

 

Zmena programu vyhradená !

 
Predpredaj vstupeniek: 
utrok-streda,16,00-19,00 a l hod. pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, tel.:02/44373771 ,
Propagácia:Kam do mesta, Feeling, Hlas Nového Mesta, www.skvajnorska.sk